Преглед бирача по бирачким местима Преглед броја бирачаУПИТ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

 


Документ:
Лична карта   Пасош


 


 

 


НАПОМЕНА: Упит у бирачки списак приказује податак о бирачком месту да ће бирач на председничким / парламентарним изборима
гласати према изабраном месту гласања у земљи или иностранству, као и по месту боравишта за интерно расељена лица,
док за локалне / покрајинске изборе приказује податак за гласање бирача само по месту пребивалишта.

За недостатке уочене након извршеног упита у Јединствени бирачки списак потребно
је да грађанин поднесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање)
у бирачком списку општинској односно градској управи
према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељенa лицa.