Преглед бирача по бирачким местима Преглед броја бирачаУПИТ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

 


Документ:
Лична карта   Пасош


 


 

 


НАПОМЕНА: За недостатке уочене након извршеног упита у Јединствени бирачки списак потребно
је да грађанин поднесе захтев за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање)
у бирачком списку општинској односно градској управи
према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељенa лицa.