Преглед броја бирача Упит у бирачки списакПРЕГЛЕД БИРАЧА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА

 


Документ:
Лична карта   Пасош


 НАПОМЕНА: Преглед бирача приказује се након закључења бирачког списка (15 дана пре дана избора) и ажурира се
све до 72 часа пре дана избора. Приказани су последњи подаци за одабране изборе.